Thane-Icai Thane-Icai
OTHER LINKS
CHAIRMAN'S COMMUNICATION
CA. Vinod G. Navare Dear Members and Students,
It's a matter of great pride and
privilege for me to be elected as the 14th Chairman of Thane Branch of WIRC of ICAI for the term 2018-19. With utmost sense of responsibility and...
 
0
MEMBER LOGIN Register
0
0
User Name :
Password :
 
STUDENT LOGIN Register
0
0
User Name :
Password :
 
 
Sub Committee for the Year 2013-14
1 Building Support Committee Mobile No.
Chairman Navinchandra Dedhia 9892265624
Convenor Pramod Lele 9820686757
Committee Member Kamlesh Saboo 9819195333
Co-opted Members V. K. Kelkar 9833476488
  M. G. Ranade 9820122544
  D. S. Gokhale 9869575841
  C. B. Nakrani 9322252420
  Arvind Joshi 9930309451
  V. G. Phadake  
  M. D. Bapat  
  C. W. Marathe  
  L. K. Doshi 9987045979
  M. S. Wani 9820415619
  Sanjay Dabadghao 9820308889
  Subodh Ratnaparkhi 9820032641
  Girdhar Patel 9867026162
  J. R. Davda 9820104939
  Dinesh Sheth 9890082309
  Uday Karve 9819866201
  Suhas Pendase 9820321203
  Hemant Gogate 9323228598
  Kailash Bhatia 9821222050
  Sanjay Bhatia 9821222050
  Vinod Karandikar 9930309452
  CA Ashok Madrecha  
  CA Ranjan Jhawar  
  CA Mahavir Somani  
  CA B. R. Jaju  
2 Programme & CPE Mobile No.
Chairman Kamlesh Saboo 9819195333
Convenor Pramod Lele 9820686757
Committee Member Mahavir Jain 9820010083
Co-opted Members Sarad Beria 9820508633
  O. P. Singh 9821166054
  Shiv Bhagwan Assawa 9820403876
  Vaibhav Singhavi 9820494846
  Vijay Kewalramani 9820073165
  Santosh Borkar 9324205096
3 Editorial Mobile No.
Chairman Pramod Lele 9820686757
Convenor Kamlesh Saboo 9819195333
Committee Member Madhav Khisti 9821220650
Co-opted Members Arvind Jain 9821249930
  C. P. Lohia 9890322212
  Hitesh Gori 9773830106
  Lerish Soni 9819848183
  Nitin Dandekar 9867377952
  Jigar Gogri 9821351322
4 Study Circle Mobile No.
Chairman Mahavir Jain 9820010083
Convenor Kamlesh Saboo 9819195333
Committee Member Sameer Sarangdhar 9821033495
Co-opted Members Madan Achwal 9867383686
  Muffajal Arsiwala 9890290240
  Shekhar Kulkarni 9821256333
  Shekhar Patwardhan 9930232717
  Vijay Jain 9869010681
  Nirmal Nagpal 9820888590
5 Students Mobile No.
Chairman Madhav Khisti 9821220650
Convenor Pramod Lele 9820686757
Committee Member Vinod Navare 9869271923
Co-opted Members Arvind Mahajan 9821123830
  Amit Mohare 9223543842
  Jayshree Prakash 9820495016
  Ankit Karia 9820641146
  Hiren Shah 9819816638
  Nirav Bharat Shah 8108882644
6 WICASA Mobile No.
Chairman Vinod Navare 9869271923
Vice Chairman Romit Chavan 9594599797
Secretary Raunak Kothari 9819410099
Treasurer Hetal Adhia 9004111453
  Gurpreet Kaur Jaswal 9970824177
  Shraddha Shembekar 8097762572
  Abhishek Pradhan 9870465654
  Ratan Lahane 9773942860
7 Law & Representation Mobile No.
Chairman Sameer Sarangdhar 9821033495
Convenor Madhav Khisti 9821220650
Committee Member Mahavir Jain 9820010083
Co-opted Members Rajesh Athawale 9967064422
  Anurag Gupta 9867395510
  Mahavir Jain (Kalyan)  
  Arvind Ramani 9324536582
  Manohar Neve  
  Thakur Hotchandani 9821274610
     
8 Direct Taxes Mobile No.
Chairman Suhas Ambekar 9820158268
Convenor Vinod Navare 9869271923
Committee Member Kamlesh Saboo 9819195333
Co-opted Members Ashwin Shah 9322243529
  Rakesh Agarwal 9822040578
  Ranjitsingh Rajput 9821320521
  L.K. Dedhia 9820127456
  Mitesh Patel 9987542374
  Atul Dand 9819831010
9 Indirect Tax Committee Mobile No.
Chairman Pramod Lele 9820686857
Convenor Suhas Ambekar 9820158268
Committee Member Kamlesh Saboo 9819195333
Co-opted Members Girish Rathi 9867617989
  Gopal Kedia 9920010157
  Kavita Arasa 9833163826
  Mihir Phatak 9664546115
  Nayan Nakrani 9869551180
  Yuvraj Mehra 9769399093
10 Allied Laws Mobile No.
Chairman Kamlesh Saboo 9819195333
Convenor Vinod Navare 9869271923
Committee Member Suhas Ambekar 9820158268
Co-opted Members Bhavesh Shah 9869261872
  Pawan Agarwal 9820302733
  Sandeep Maheshwari 9320384156
  Hari Dudani 8007777257
  CA Sanjeev Brahme 9833753559
  Ketan Sangoi 9821473830
  Satish Kadam 9869016681
11 ITT Center Mobile No.
Chairman Suhas Ambekar 9820158268
Convenor Madhav Khisti 9821220650
Committee Member Vinod Navare 9869271923
Co-opted Members Harish Satra 9769137671
  Jignesh Dedhia 9820017153
  Nitin Kukreja 9921640101
  Rajesh Godse 9869046604
  Sumit Fogla 9890350382
  Suren Thakurdesai 9892544556
     
12 Professional Development Mobile No.
Chairman Sameer Sarangdhar 9821033495
Convenor Kamlesh Saboo 9819195333
Committee Member Suhas Ambekar 9820158268
Co-opted Members Sameer Mhatre  
  Kishor Wankhede  
  Jayesh Kulkarni  
  Kaushik Gada 9323724870
  Deepak Darji  
  Prachi Kulkarni  
13 Member In Industry Mobile No.
Chairman Mahavir Jain 9820010083
Convenor Sameer Sarangdhar 9821033495
Committee Member Kamlesh Saboo 9819195333
Co-opted Members Akhilesh Kumar Pandey 9323870763
  Kunal Lukkad 9320612990
  Parag Jain 9860222526
  Pravin S.Kothari 9820190787
  Ridhi M. Shah 9029002194
  Vishnu Khodwekar 9833628103
14 Sports & Cultural Mobile No.
Chairman Vinod Navare 9869271923
Convenor Sameer Sarangdhar 9820010083
Committee Member Mahavir Jain 9821033495
Co-opted Members Bharat Nakrani 9833136143
  Gaurav Phadnis 9892019798
  Mahendra Lohia 8149980150
  Nikhilesh Soman 9869183643
  Prasad Bagul 9076069787
  Vijay Patil 9821239067
15 GMCS Mobile No.
Chairman Kamlesh Saboo 9819195333
Convenor Suhash Ambekar 9820158268
Committee Member Pramod Lele 9820686757
Co-opted Members Bharat Sachdev 9820232910
  Prashant Chaubal 9820363699
  Rakesh Kalwani 9890125595
  Manilal Shah 9821475601
  Tejas Sampat 9820116977
  Bimal Rathi 9821238801
16 Reading Room Mobile No.
Chairman Sameer Sarangdhar 9821033495
Convenor Suhas Ambekar 9820158268
Committee Member Vinod Navare 9869271923
Co-opted Members Vishwanathan Iyer  
  Kranti Chandrakant Bhoir  
  Mahesh Birla 9699654000
  Manoj Jhanglani  
  Yatin Shah 9820135632
  Pradeep Bijlani 9822416697
  Bimal Rathi 9821238801
17 Career Counselling Mobile No.
Chairman Madhav Khisti 9821220650
Convenor Suhas Ambekar 9820158268
Committee Member Mahavir Jain 9820010083
Co-opted Members Abhijit Baul 9820518821
  Mansi Joglekar 9833763102
  Nikhil Savla 9820876520
  Rajesh Bhave 9821108355
  Saurabh Marathe 9870117150
  Sumit Chaplot 9820490669
18 Public Relation Mobile No.
Chairman Pramod Lele 9820686757
Convenor Kamlesh Saboo 9819195333
Committee Member Sameer Sarangdhar 9821220650
Co-opted Members Chetan Chaddwa 9820396395
  Kaushik Gada 9323724870
  Kiran Nandu 9821471603
  Umesh Angre 9869446531
  Prince Jain 9987509806
  Rajeev Mundra 9820597674
19 Exposure Draft Mobile No.
Chairman Suhas Ambekar 9820158268
Convenor Sameer Sarangdhar 9821033495
Committee Member Vinod Navare 9869271923
Co-opted Members Ashish Wagdhare 9820366373
  Gajanan Pote 9820962232
  Jeetu Ramrakhiyani 9890855636
  Manish Choksi 9820307179
  Ritesh Satramani 9960045444
  Vinayak Borkar 9819624296